Modele psychologiczne oddziaływania reklamy

Modèle AIDA Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Elementami utrudniającymi przebicie się Reklamy przez Blok reklamowy są: nuda, oryginalności Brak, podobieństwo do innych reklam, stosowanie podobnych zabiegów egzekucyjnych. Nie Znaczy à Jednak wcale, że na siłę należy szukać nowych, nietypowych ścieżek i sposobów mówienia o produkcie i kategorii produktowej. Reklamy ZLE sous do kategorii, niewiarygodne i niezrozumiałe mają bardzo Słaby potencjał nie tylko przebicia się, ALE i Ogólnego oddziaływania; przesada je niejasności wywołują bowiem irytację i odrzucenie przekazu. Modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup.

Modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage “wpisane są w akronim aida: szukając matrycy oceny przyjętej strategii, decydującej o treści przekazu oraz o rodzaju benefitów i wartości eksponowanych w reklamie, Warto odwołać się do jednego z Częściej wykorzystywanych narz, Zi przydatne do konstrukcji strategii komunikacji. Chodzi o oparty na podejściu środków-celów modèle MECCAS (moyen-fin conceptualisation des composants pour la stratégie publicitaire). Rozpowszechnianie niniejszego artykułu Możliwe jest Tylko je wyłącznie zgodnie z določili “regulaminu łączyć z Artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.